Янтра - (древно име – Янрус). Десен приток на река Дунав. Започва от връх Атово Падало в Шипченската планина. Влива се в река ДУнав при село Кривина. Пресича платото Стражата и Търновските височини чрез дълбока проломна долина. На север от село Самоводене до устието й тя служи за граница между Средна и Източна Дунавска равнина. Коритото й силно меандрира. Главните й притоци са Росица, Лефеджа, Белица, Елийска река и Студена.

 

 

 

 

 

Прогноза за времето за долното течение на река Янтра

Прогноза за времето за долното течение на река Янтра

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България