Управляващ орган на Мухарски клуб 'Стримерите' е Управителният съвет. УС се състои от пет души, които се избират от Общото Събрание на Клуба.

Състав на Управителния съвет:

  • Росен Велев - Председател
  • Бранимир Марков
  • Димитър Митев
  • Димо Русев
  • Неделчо Неделчев

 


Почетен член на Мухарски Клуб 'Стримерите'

  • Тодор Атанасов (Theo Atanassov)

 

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България