Клубът е учредител и член на Федерация на Мухарите в България

С решение от 07 Ноември 2012 на Великотърновския окръжен съд, сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Първите клубове-учредители в неговия състав са:

„Мухарски клуб „Стримерите“- гр.Русе;
„Клуб по риболов с муха София-94“- гр, София;
„Мухарски клуб „Майна Флай“- гр. Пловдив;
„Клуб по спортен риболов „Царевец“ – гр. Велико Търново;
„Клуб по риболов с изкуствена муха и шнур „Хатч“- гр. София;
„Мухарски клуб „Стари Видри“- гр. София;

Отворени сме за присъединяване на нови клубове. Всеки колега може да стане част от него и да помага в дейността му, посредством местния клуб, в които членува.

Федерацията е израз на обективната необходимост от организирана структура, която в условията на приемственост, от една страна да олицетворява правилата и философията на световниия флайфишинг, а от друга- да обедини и изкристализира позицията и целите на българското мухарство.

Основните ни цели са да отстояваме интересите на свойте членове пред държавните органи, да се застъпваме за напредването на мухарския риболов в България съгласно традициите в развитите страни, да съдействаме за опазване на реките, увеличаване на пъстървовите популации и повишаване на риболовната култура.

За дейността на Федерацията на Мухарите в България следете новините в нейния официален сайт:

http://www.fbff.org

Управителен съвет:

Данчо Савов /председател/ – София’04
Красимир Карагяуров – Майна Флай
Кънчо Борисов – Царевец
Пенко Стоянов – Хач
Росен Велев – Стримерите
Станислав Мънков – Стари Видри

Останалите мухарски клубове членове на Федерацията:

 

            

               

 

Членство
Клубен устав
Клубна история

 

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България