Откриване на пъстървовия сезон - 2020

Откриване на пъстървовия сезон - 2019

 

 

 

 

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България