Условията за членство са определни със решение взето на  събрание на Управителния Съвет на Мухарски Клуб 'Стримерите' и могат да бъдат променени само със следващо такова решение. Условията са демократични и специфични, съобразени с дейноста на клуба. Всеки кандидат трябва сам да прецени дали покрива всички изисквания и след това да подаде молба по образец за кандидатстване за членство. Кандидат, който не покрива изискванията няма да бъде приет, докато не изпълни всички нормативи. Нови членове се приемат на всяко тримесечие, на събрание на УС, единствено с пълно мнозинство (5 от 5 гласа). Да си член на МК 'Стримерите' не носи никакви законови, данъчни, финансови или други облаги!


Изисквания на МК 'Стримерите' за членство

 1. Гарант от действащ член на клуба
 2. Тримесечен стаж в съвместните акции, сбирки и мероприятия на клуба
 3. Минимално мухарско оборудване позволяващо риболов с муха:мухарка,макара,шнур
 4. Заверен билет за любителски риболов
 5. Адресна регистрация с радиус 100 км от гр. Русе


Ако отговаряте на горните изисквания и желаете да станете член/ка на клуба е необходимо да попълните молба по образец даден по-долу.

Молбата се попълва на български език, разпечатва се на лист формат А4 и се подава в офиса на клуба, придружена с копие от заверен билет за любителски риболов.

Съдържание на молбата:

 1. Трите имена
 2. ЕГН
 3. Номер на лична карта
 4. Адресна регистрация
 5. Гарант: трите имена
 6. Мобилен, служебен и домашен номер за връзка
 7. Електронна поща
 8. Скайп
 9. Месторабота, длъжност, професия
 10. Мотивационно писмо 

Приемането в клуба започва след гласуване с мнозинство от УС. При отсъствие на член от УС, Председателя на УС гласува с един глас повече след консултация с отсъствашия. Приемането се извършва с протокол и се вписва в дневника на клуба. Кандидатстващите биват уведомени за изхода от гласуването на всеки един адрес, вписан в молбата си. Новоприетия член получава членска карта, отличителни белези и необходимата информация за вход в сайта на клуба.

Членството в клуба се изразява в участие на мероприятия, сбирки, акции и състезания на клуба. Допълнителни задължения / права на членовете са обучение на деца, ученици, нови членове. Желателно е всеки член да събира фото и видеоматериали, да списва статии и да помага за лицето на клуба - нашия уеб сайт. Членството е безсрочно и може да бъде прекратено от двете страни: По желание на члена с молба за отписване. По желание на УС с протокол от гласуване. УС може да изгони даден член за:

 •  системно отсъствие от клубните мероприятия,
 •  бракониерство
 •  неправилно(недобро)отношения към друг член,пречещо на нормалната работа на клуба
 •  неплатен членски внос

При изгонване на член от клуба,члеснкия внос за текущата година не се възстановява!
Изгонен член, може да кандидатства по нормалния ред за кандидатстване за членство най-рано 6 месеца след изгонването му.
След напускането / изгонването на даден член всички материали, статии, снимки и видеоматериали предоставени за ползване на фирмения сайт от него остават собственост на клуба.


Членският внос за физически лица е в размер на 50 /петдесет/ лева годишно и се заплаща до 31 март всяка година.

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България