Росица - Ляв приток е на река Янтра. Извира от Калоферска планина, северно от хижа Мазалат. Тече на север до село Горско Косово. Пресича Средния Предбалкан. До село Батошево тече в гориста долина, а при Севлиево тази долина се разширява. В околностите на Севлиево е изграден язовир „Александър Стамболийски”. Влива се в река Янтра при село Крушето. Има много притоци – Лопушница, Видима, Чупарата, Крапец, Негованка, Бохот и др. Дълга е 84 км.

 

 

 

 

 

Прогноза за времето за село Поликраище

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България