РИОСВ - Русе оценяват нашите усилия в областта на опазването на околната среда и водните ресурси и ще работим съвместно. Вече сме на тяхната страница като "Българска Природозащитна Организация". При нужда от тяхна намеса - ето контактите - Рени Петрова - Гл. експерт „Връзки с обществеността”.

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България