"Хвани и пусни" - "Как да увеличим шанса за оцеляването на рибата" или "Как да запазим рибите и нашето хоби"

Принципът "Хвани и пусни" (Catch & Release) придобива все по-огромна популярност у нас през последните няколко години. Все повече и повече риболовци отиват на излет за удоволствието от надхитрянето и улавянето на рибата, от общуването с природата, не гледайки на рибите само от кулинарна гледна точка. Те отиват на реката за забавление, а не за храна. Тези риболовци си доставят и едно още по-голямо удоволствие - удоволствието да върнеш жива рибата в реката. Въпреки обаче похвалните намерения трябва да се знаят определени правила, и то не малко, които ако не бъдат спазени и рибата се върне в лошо състояние във водата, вероятността да умре в последствие е огромна и самото действие по нейното пускане се обезсмисля. И обратното - имайте впредвид, че рибите имат огромни шаншове за оцеляване, ако работите внимателно и правилно.

Причините за смъртта на рибите след тяхното връщане във водата са две - стрес или нараняване, включващо и бактериалните инфекции.
Стрес - Физическото усилие, което правят рибите при борбата им с риболовеца намалява кислорода и принуждава мускулите им да работят анаеробно (безкислородно). Това води до изграждане на млечна киселина в мускулите, която действа като киселина в кръвта, което пък от своя страна намаля pH-то на кръвта. Съвсем малки промени в pH-то на кръвта може да доведат до големи сътресения в метаболитните процеси, водещи и до смъртта на рибата. Всичко това означава, че вече закачената риба трябва да се вади максимално бързо и да не се умаря прекомерно. За бързото изваждане на рибата допринася и по-сериозното оборудване, максимално допустимо все пак и за да е риболовът ви комфортен. Използването на фини линии допринасят до много по-дълга борба и съответно голямо натрупване на млечна киселина. Дори е по-добре да използвате кеп (особено ако мрежата му е без възли), отколкото толкова да уморите рибата, че да можете да я извадите с ръка. Ако успеете бързо да извадите рибата и върнете във водата, pH-то на кръвта обикновено се връща към нормалните стойности и рибите остават незасегнати.
Нараняванията - причиняват се от куката на изкуствената муха, докосване от риболовеца на хрилете на рибите, използването на кепове, поставяне на рибата по различни повърхности - камъни, скали, трева и т.н., както и от докосването на рибата със сухи ръце. Хубавото на мухарския риболов е, че рибата абсолютно винаги се закача за устата, което многократно увеличава шансовете да се пусне жива обратно. Въпреки това ползвайте куки без контри (Barbless) или смачквайте контрите ако мухите ви имат такива. Когато закачите рибата с муха с контра изваждането й е изключително трудно, налага се да държите много здраво рибата, дори да я стискате, което е крайно недопустимо. Използването на куки без контри води до изключително лесно изваждане на мухата от устата на рибата, без никакви наранявания. Избягвайте да поставяте уловената риба по скали, пясък, трева и т.н., както и да я хващате със сухи ръце. Всяко едно докосване на рибата до сухи повърхности или ръце освен другите наранявания водят до премахване на защитния слой слуз и до поява на гъбични инфекции, също убиващи в последствие рибата. Затова винаги си намокряйте ръцете преди да докосвате рибата. Много е удобно използването на специални грипове (щипки), които захващат уловената риба за долната челюст, с вградения кантар може да се измери теглото й, след което да се върне обратно във водата без да се докосва никъде.
Връщайте рибата във водата много внимателно и абсолютно никога не я пускайте веднага. Освобождавайте ръката с която я държите леко и изчаквайте тя сама да отплава (обикновено с удар с опашката). Ако рибата е много уморена ще се наложи да я възстановите - поставете я във водата, като я държите за опашката - ако е в река я насочете срещу течението. Бавно я движете напред назад, докато успее отново да си възстанови работата на хрилете. Когато това стане тя сама ще се изплъзне от леката хватка, с която я държите.


Оформено като точки съветите за правилното връщане на рибите във водата изглеждат така:

 • Добре е още преди да уловите рибата да сте решили дали ще я пуснете обратно или ще я вземете.
 • Използвайте само куки без контра (Barbless)
 • Използвайте оборудване, което отговаря на рибите, които мислите да ловите. "По-лекото" оборудване води до по-голямо умаряне на рибите.
 • Не докосвайте рибата никога със сухи ръце
 • Не докосвайте хрилете на рибата
 • Използвайте кохери (кукоизваждачи)
 • Не поставяйте рибата на сухи повърхности - скали, треви, пръст и т.н.
 • Изваждайте максимално бързо рибата, без да я умаряте максимално
 • Използвайте кеп, по възможност без възли по мрежата, само ако няма друг начин бързо да извадите закачената риба
 • Дръжте рибата извън водата максимално кратко време
 • Дръжте по възможност рибата във водата по време на откачането на куката
 • Не пускайте несъживена риба
 • Не стискайте рибата
 • Връщайте рибата внимателно във водата
 • Дръжте за снимка големите риби с две ръце - едната под корема, другата под или за опашката
 • Ако не сте готови за снимка, дръжте рибата във водата по възможност с глава срещу течението и я извадете едва, когато подготвите фотоапарата.

Връщайки уловената риба правилно във водата вие гарантирате удоволствието от уловът й и на някой друг риболовец или като е написал Лий Улф (Lee Wulff ) през 1939 г - "Риболовът на дивите риби е твърден ценен, за да бъдат те улавяни само веднъж" ("Game fish are too valuable to be caught only once")


ozio_gallery_nano

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България