Излезе регистрацията на Мухарски Клуб 'Стримерите'На 25.Юли.2011 излезе официалната регистрация на Мухарски Клуб 'Стримерите' по Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел.

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България