Днес (26.03.2014) излезе регистрацията на клуба в Централния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност. Надяваме се, че това е първата стъпка към много по-сериозни действия от страна на Мухарски Клуб "Стримерите", към много по-чиста и пълна с риби река Янтра и към много деца и младежи ловящи с мухарки по нея!

 
 

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България