Изключително добра новина от РИОСВ - Русе! Излязла е заповед на Министърката на Околната Среда и Водите, с която се налагат забрани за издаване на разрешителни по Закона за водите за намерения с цел: добив на електроенергия от Водноелектрически централи (ВЕЦ); корекции в участъци на р. Янтра и притоците й, залесяване на ливади, пасища и мери, планиране и извеждане на сечи и др.

Цялата новина и съответно цялата заповед - http://www.riosv-ruse.org/novini/posledni-novini/4030-nova-zapoved-opazva-zashtitena-zona-reka-yantra-do-provezhdane-na-protzedurite-po-obyavyavaneto-j.html

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България