Проекта на Община Ценово, в който се предвиждат 5 места за отдих - дървени заслони с навеси и пейки, фотоволтаично осветление, химически тоалетни, кошчета за боклук и т.н. определено е в напреднала фаза. Местата са познати на всички - бента на Долна Студена, моста на Ценово, моста на Белцов, Беляново и Кривина. Днес снимах два от тях - под моста на Долна Студена е почти готов (първите две снимки), на Ценово в момента се работи. Скоро ще посрещаме гостите на реката по много приятен начин ;)

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България