Ето как ще ви посрещаме този сезонПублична покана с предмет:
Строително монтажни работи по Договор № 18/313/00063 от 17.07.2012 г. за проект «Изграждане и популяризиране на еко пътека по долното течение на река Янтра и доставка на нова мобилна сцена за културни мероприятия в Община Ценово»

В проекта се предвиждат 5 места за отдих - дървени заслони с навеси и пейки, фотоволтаично осветление, химически тоалетни, кошчета за боклук и т.н. - местата са познати на всички - бента на Долна Студена, моста на Ценово, моста на Белцов, Беляново и Кривина.

Ето и всички подробности на сайта на Община Ценово

Всички гости на реката от тази година ще бъдат посрещани по един много добър начин - ще има място и за нас и за детското мухарско училище.

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България