ozio_gallery_nano

 1. Готов вид на майската муха
 2. За екстендит бодито на мухата се ползва силикон-каучун
 3. Отделяте три власинки от опашно перо от мъжки фазан
 4. Подготвяте си фин дъбинг в светложълт цвят
 5. Подготвяте си дъбинга
 6. Поставяте силикон на шилото
 7. Залепяте трите власинки от перото за опашка
 8. Започвате да навивате дъбинга около шилото
 9. Оформяте задната част на тялото на мухата
 10. Отрязвате парче малко по-тъмен монтажен конец
 11. Рибвате с конеца тялото
 12. Изрязвате излишния конец
 13. Така екстендит бодито е готово
 14. Добре е да си направите наведнъж много такива телца
 15. Закрепяте куката в менгемето
 16. Фиксирате монтажния конец на рамото на куката
 17. Закрепяте подготвеното телце на мухата за куката
 18. Подготвяте (заостряте) парче тънка микропореста гума
 19. Фиксирате гумата за куката
 20. Нужни са ви качествени големи светли CDC перца
 21. Избирате две еднакви перца и ги долепяте една за други, като извивките им са противоположни (навън)
 22. Фиксирате CDC перцата на куката
 23. Изрязвате горната част на CDC перцата
 24. С остра ножица изрязвате краищата на CDC перцата, както е показано на снимките
 25. С остра ножица изрязвате краищата на CDC перцата, както е показано на снимките
 26. Трябва ви дървена щипка, ако нямате може да използвате микропореста гума, в която да направите един разрез
 27. Поставяте дъбинг в процепа на щипката
 28. Мушкате и едно CDC перце в процепа на щипката
 29. С помощта на щипките на Педижан (стават и щипки за пари) вземате CDC перцето, смесено с дъбинга в щипката
 30. Правите клуп с монтажния конец и подготвяте инструмента за усукване
 31. Поставяте  CDC перцето, смесено с дъбинга в направения клуп
 32. Усуквате с инструмента
 33. Усуканото CDC перца с дъбинга след усукването трябва да изглежда като на снимката
 34. Започвате да навивате около рамото на куката
 35. Обръщате микропорестата гума и фиксирате зад ухото на куката
 36. Правите завършващ възел зад ухото на куката
 37. Изрязвате излишния конец
 38. Готов вид на майската муха
 39. Готов вид на майската муха
 40. Готов вид на майската муха
 41. Готов вид на майската муха

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България