През есента на 2017 направихме много добро зарибяване с балканска пъстърва на река Голяма Камчия, в която участниците бяха основно от местния великопреславски клуб "Чисти брегове", шуменски мухари и техни приятели, а финансово зарибяването бе поето изцяло от Вальо Василев от Шумен. От началото на Януари 2018 реката вече е в графата "Хвани и пусни", което означава, че всяка хваната балканка трябва да бъде върната обратно във водата. Популацията на балканската пъстърва вече е на много добро ниво в реката, благодарение на приятелите там се охранява изключително активно и от страна на ИАРА и силно се надявам, че това ще продължи и занапред!

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България