Русенското звено на ИАРА отново доказа, че при реални сигнали действат перфектно!

Ситуацията е ясна - мрежа, лодка, лодкар, телефон до ИАРА, винтери, проверяване на винтерите от лодкаря, неизпускан от поглед през цялото време от група сериозни риболовци, служител на подвижната горска стража между риболовците ...
ИАРА дойдоха след час -колкото им е пътя от Русе до реката. Лодкаря прихванат на излизане с лодката - с винтери и малко риби. Рибите пуснати живи обратно. Извадени още няколко винтера на "неизвестен извършител". Извадена и една мрежа на "неизвестен извършител". Излетът се пише в графа "Успешни".

Тук трябваше да се пресече цялата река заради мрежата:

Цялата мрежа - един кефал и една каракуда - върнати обратно и те ...

Благодарим на ИАРА - Русе за ефективността!

Повече коментари -тук

02.Април.2011

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България